Artan nüfus ve tüketici taleplerine karşılık sınırlı ve giderek azalan kaynaklar, bu kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Son yıllarda artan küreselleşme ve iletişim yollarının genişlemesi talebin ve üretimin uluslararasına açılması yolunu da açmıştır. “Mühendis geliştirir, yapar; Endüstri Mühendisi yapılanları iyileştirir ve geliştirir” sloganıyla hareket eden Endüstri Mühendisleri var olan kaynakların en iyi şekilde kullanılması için son yıllarda giderek artan sayıda çalışma yapmaktadır.

Kâr amacı güden bütün kurumlarda girdiler en iyi şekilde kullanılarak en ucuz ve kaliteli ürün ve çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Endüstri Mühendisliği hammadde, malzeme, bilişim sistemleri, enerji kaynakları, sermaye, ekipman, insan gücü ve zaman gibi kaynakların eşgüdüm içinde kullanıldığı sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışır. Bu yönüyle Endüstri Mühendisleri koordinasyon kabiliyetleri ilerlemiş, sistem bakış açısına sahip, analitik ve sayısal becerilerini kullanabilen ve ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma yollarını en iyi şekilde kullanarak çağın gereklerine göre sürekli kendini geliştiren bireyler olmalıdır.

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünün misyonu, yetiştirdiği öğrencilere üretim, servis ve melez sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için en güncel bilimsel yöntemleri sunmak, karşılaşılan sorunların çözümü için sistem yaklaşımı, analitik bakış açısı, modelleme ve araştırmacılık yeteneklerini geliştirmek, görev alacakları çalışma alanlarında ilerleyebilmeleri için gerekli bilimsel, teknik ve sosyal temeli sağlamak ve bu şekilde topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda mezunlarımız kariyerleri boyunca karşılaşabilecekleri teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım çalışması yapabilecek, güçlü iletişim kurabilecek ve ulusal ve uluslararası kurumlarda teknik ve yönetim alanlarında görev alabileceklerdir.

Bölümümüzde yöneylem araştırması ve optimizasyon, simülasyon, üretim planlama ve kontrol, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi, istatistiki karar verme, istatistiksel kalite kontrol, endüstri mühendisleri için programlama araçları ve sistem analizi başta olmak üzere temel dersler öğrencilere güçlü bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimize tedarik zinciri yönetimi, lojistik, karar destek sistemleri, şebeke sistemleri ve ekonomisi, sağlık sistemleri optimizasyonu ve çok ölçütlü karar verme gibi seçmeli dersler sunarak üretim ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmalarına imkan tanımaktayız. Yüksek eğitimlerini ülkemizde ve dünyada saygın eğitim kurumlarında sürdürmüş olan akademik kadromuz tecrübe paylaşımı yoluyla, en güncel bilgileri öğrencilere her an ulaşılabilir olma ayrıcalığıyla sunmaktadırlar.

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünün önemli hedeflerinden biri eşdeğer mühendislik bölümleri arasında seçkin bir konuma ulaşmak ve tanınmaktır. Öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında üretim, finans, bankacılık, enerji, sağlık, lojistik ve bilişim gibi hemen her alanda iş bulabiliyor ve başarılı bir şekilde kariyerlerine yön verebiliyor olması da doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında kendilerine uygun üniversitelerde çalışmalarına devam edebilmektedirler. Başarılarımızın sürekli gelişen öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademik kadromuzla artacağına olan inancımız tamdır.