• Elektrik Piyasa Sistemleri
 • Enerji Politikaları ve Ekonomisi
 • Çok Ölçütlü Karar Verme
 • Tamsayılı Programlama Uygulamaları
 • Genetik Algoritmalar
 • Bilgisayar Bütünleşik İmalat (BBİ) Sistemleri Analizi
 • İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Teknoloji Yönetimi ve Kurumsal İnovasyon Sistemlerinin Kurulması
 • Ağ Modellemesi ve Optimizasyonu
 • Çizelgeleme
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri
 • Veri Madenciliği ve Analitik
 • Stokastik Envanter Kontrolü