Elektrik Piyasa Sistemleri

Enerji Politikaları ve Ekonomisi

Çok Ölçütlü Karar Verme

Tamsayılı Programlama Uygulamaları

Genetik Algoritmalar

Bilgisayar Bütünleşik İmalat (BBİ) Sistemleri Analizi

İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Teknoloji Yönetimi ve Kurumsal İnovasyon Sistemlerinin Kurulması

Ağ Modellemesi ve Optimizasyonu

Çizelgeleme

Lojistik ve Tedarik Zinciri

Veri Madenciliği ve Analitik

Stokastik Envanter Kontrolü