Enerji, Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi (ENREM) Araştırma Laboratuvarı

Prof. Dr. Ahmet Yücekaya

Enerji, Kaynak ve Çevre Ekonomisi (EREE) Araştırma Laboratuvarı

Prof. Dr. Ahmet Yücekaya

Stokastik ve Mühendislik Araştırma Grubu (SERG)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hekimoğlu

Matematiksel Epidemiyoloji (EPIKHAS) Araştırma Laboratuvarı

Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge